Ukázka 01

ÚVOD KE KURZU

>>>YouTube<<<

Fyzický svět je zhmotněním mých myšlenek.

Kolem nás je všechno – avšak pokud to nezapadá do našeho vnímání reality – nezobrazí se nám to. Je to pro nás neviditelné. Jakmile však posuneme hranice a nová realita se stane naší součástí, uvidíme na každém kroku důkazy o tom, že to tak je. Takhle funguje naše pozornost.